Arbeidsrecht | Handige informatie voor iedereen.

Worden premies geheven?

Worden premies belast? Alleen materiële hulp is niet onderworpen aan inkomstenbelasting, de rest is het salaris, eventuele toelagen, toeslagen en ziekteverlof - belast. Uiteraard wordt de inkomenspremie belast. aangezien dit een gewoon inkomen is ...

wat is een werknemer tegen een korting

wat aan de werknemer verschuldigd is bij vermindering De werkgever is bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de vermindering van het aantal of het personeel van de werknemers of de liquidatie van de organisatie verplicht aan de werknemer te betalen: loon voor ...

Betaling van studieverlof. Termen, volgorde, berekening.

Betaling voor studieverlof. Timing, volgorde, berekening. De werkgever moet het zogenoemde studieverlof verstrekken aan werknemers die bij verstek studeren aan de universiteiten op basis van een door de onderwijsinstelling afgegeven oproepattest. De vorm van een dergelijk certificaat is goedgekeurd door de Orde van het Ministerie van Onderwijs ...