Niet gecategoriseerd | Handige informatie voor iedereen.

wat is degradeerbaar?

wat is degraderen? Dit is het proces van verslechtering van de kenmerken van een object in de loop van de tijd, achterwaartse beweging, geleidelijke verslechtering, achteruitgang, afname in kwaliteit, vernietiging van materie als gevolg van externe invloeden volgens de wetten van de natuur en de tijd. Degradatie,…